کرونا و کشته های ۱۲۰۰ نفری در ایران

میثم بازیاری

یاشار سلطانی در توئیتر مدعی است

که تعداد کشته های کرونایی در کشور

روزانه به ۱۲۰۰ نفر افزایش پیدا کرده است

اما آمار وزارت بهداشت

این تعداد را حداکثر ۲۹۰ نفر اعلام نموده است

به نظر می رسد حاکمیت

با سرپوش گذاشتن بر تعداد بالای کشته های کرونایی

ضمن پنهان کردن ضعف های عدیده خود در مهار کرونا

می کوشد همچنان با عادی جلوه دادن شرایط

و انتشار آمار دروغ در آستانه ماه محرم

مردم را خواسته یا ناخواسته به کام مرگ بکشاند