کشتار به روش قوه قضاییه

مهرداد شاکری

هیچ جای دنیا را نمیتوانی پیدا کنید که متهمان امنیتی و سیاسی در کنار قاتلان و جانی ها و آدم کش ها در یک جا نگهداری شوند
قتل زندانی سیاسی که قطعا با اتهامات واهی و بی گناه به زندان افتاده بوده جنایتی است از قبل طراحی شده برای ایجاد رعب و وحشت در میان فعالان اجتماعی و سیاسی
قوه قضاییه با این جنایت یک پیام روشن به مردم و فعالان اجتماعی و سیاسی و مدنی داده است
یا سکوت کنید و به زندگی نکبت بار خود تحت ولایت مطلقه فقیه ادامه بدهید و از ما بابت زنده بودنتان سپاسگزاری کنید یا در صورت اعتراض شما را به دست جانی ها در بازداشت به قتل می رسانیم

بیایید صدای همه زندانیان سیاسی باشیم