کشتار در امریکا و پوشش کامل خبری رسانه های ایرانی

مهرداد شاکری

رسانه ها و صدا و سیمای ایران در انعکاس اخبار قتل و کشتار در امریکا گوی سبقت را از بقیه رقبای خود ربوده اند و در سریع ترین زمان و با بهترین کیفیت این اخبار را در اختیار مخاطبان ایرانی در ایران می گذارند
نحوه عملکرد صدا و سیما درنشان دادن جرم و جنایات در امریکا زبانزد خاص و عام است
رویکرد دوگانه صدا و سیما و خبرگزاری ها در سانسور مشکلات درون کشور از کسی پوشیده نیست
کاش صدا و سیما انصاف را رعایت کند و از مشکلات و جرم و جنایات داخل کشور هم خبر تهیه کند