کشتار مردم و فرافکنی حاکمیت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

یادمان نمی رود که تندروها به واسطه احمدی نژاد و اطرافیانش

اکثریت جامعه را خس و خاشاک نامیدند

و اعتراضات مسالمت آمیز مردم را از سال ۸۸ به بعد عملا با دروغ
به لجن کشیدند

و متعرضان را اغتشاشگر خواندند و دست به کشتار گسترده مردم معترض زدند

این رویه طی چند سال اخیر شدت بیشتری گرفته است

و اعتراضات به حق مردم که از بی آبی و تشنگی نشات گرفته است را
مجددا اغتشاش خواندند

و در خوزستان مظلوم با کشتار مردم مظلوم و بی دفاع این خطه

آن را به دوش اغتشاشگران غیرواقعی می اندازند

اما فیلم های این کشتار

سندی است بر جنایت حاکمیت

که بدست نیروهای امنیتی در حال انجام است

حنای حاکمیت دیگر رنگی ندارد

مردم می دانند که امنیتی ها

بزرگترین اغتشاشگران و جانیان عصر حاضرند