کشتی اوروچ رئیس براساس یک جدول زمان‌بندی شده ماهانه بازگشته‌است

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارت نیرو و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد که بازگشت کشتی تحقیقاتی اوروچ رئیس در راستای یک جدول زمان بندی شده ماهانه صورت گرفته‌است.

وزارت نیرو و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد که بازگشت کشتی تحقیقاتی و لرزه‌نگاری اوروچ رئیس به بندری در ترکیه در راستای یک جدول زمان بندی شده ماهانه صورت گرفته‌است.

در بیانیه‌ای که در حساب توئیتری این وزارتخانه منتشر شده، یادآوری شده است که کشتی اوروچ رئیس از تاریخ ۱۰ آگوست فعالیتهای لرزه‌نگاری و تحقیقاتی خود را در محلی موسوم به دمره-۱‌ در دریای مدیترانه آغاز کرده بود.

در این بیانیه با تاکید بر این که این کشتی تاکنون ۳ هزار و ۵۲۵ کیلومتر داده در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی و لرزه‌نگاری را جمع‌آوری کرده، تصریح شده است که”اوروچ ریس، مطابق با اصول کاری موجود، ماهانه یک بار برای تامین مایحتاج، مراقبت و نگهداری برنامه‌ریزی شده، تغییر شیف کاری کارکنان و آماده سازی وظایف بعدی به بندر برمی‌گردد. بازگشت کشتی به بندر برای تأمین و نگهداری به صورت ماهانه، یک فعالیت زمان‌بندی شده معمول است که همیشه انجام می‌شود و این کشتی پس از طی مراحل مذکور مجددا به فعالیتهای محوله ادامه خواهد داد. “

در بخش دیگری از این بیانیه ذکر شده است که ترکیه همسو با حقوق بین الملل به فعالیت های اکتشافی و حفاری خود در دریای مدیترانه شرقی بدون وقفه ادامه خواهد داد. این بیانیه همچنین افزوده است که در حال حاضر کشتی های یاووز و بارباروس خیرالدین پاشا به فعالیتهای خود در دریای مدیترانه شرقی ادامه می دهند.