کشف ۲ جسد در مرز ترکیه با ایران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ دو جسد مرد در استان وان ترکیه در نزدیکی مرز ایران کشف شد.

به گزارش آناتولی _نیروهای ژاندارمری ترکیه در شهرستان باش‌قلعه استان وان، دو جسد مرد با هویت نامعلوم را در محدوده محله گلنلر و کاشکول در نزدیکی مرز ایران کشف کردند.

این اجساد که گفته می شود متعلق به مهاجران غیرقانونی است، به پزشکی قانونی استان وان منتقل شدند.

گفتنی است پیش از این نیز چندین جسد دیگر در این منطقه کشف شده است.