کشور هنوز اینقدر بی صاحب نشده است! / یادداشت

✍🏻قربانعلی صلواتیان ‏

این روزها بعضی از سوپر ارزشی ها زبان باز کرده اند و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را به دکتر جواد ظریف ربط میدهند و خبر از اطلاع رسانی محرمانه روسها به ایران در آن زمان میدهند.

من هیچ قرابت و آشنایی با جناب دکتر ظریف ندارم و نداشته ام
اما برای کودکان که تاریخ ندیده اند و پیرانی که تاریخ ‏را فراموش کرده اند می نویسم :

۱ . پذیرش قطعنامه ناشی از ناکامی سالیان در جنگ ۸ ساله بود که فرمانده نظامی آن آقای محسن رضایی بود و فرمانده سیاسی آن آقای هاشمی رفسنجانی و فرمانده عالی آن امام

۲.و نیز ناتوانی اقتصادی کشور در تامین هزینه های جنگ و کاهش اقبال عمومی مردم به حضور در جنگ

‏۳ . روس ها شریک بلا منازع عراق و صدام در جنگ ۸ ساله بودند

تقریبا

۱۰۰ درصد توان زرهی عراق
۱۰۰ درصد سلاح انفرادی و سبک عراق
۱۰۰ توان موشکی عراق
۹۰ درصد توان توپخانه ای عراق
۱۰۰ توان هلی کوپتری عراق
۵۰ درصد مین های مورد استفاده
۱۰۰ درصد توان مهماتی عراق
در طول جنگ توسط روسها‏تامین شد

لذا

۴. روسها شریک بلامنازع صدام و ارتش عراق در
خون حدود ۲۰۰ هزار شهید
سلامت حدود ۳۰۰ هزار جانباز
اسارت دهها هزار نفر اسیر
انهدام صدها تاسیسات حیاتی کشور
خرابی هزاران خانه مردم غیر نظامی
تصرف هزاران کیلومتر مربع از ایران
و اساسا شریک در شروع و استمرار جنگ بوده اند.

۵. هر کس گذشته خونبار روسها را در جنگ فراموش کند حتما مرتکب خطای استراتژیک شده است آنها شریک در خون فرزندان این ملت هستند
ملت فراموش نخواهند کرد.

۶. آن ادعا نیز از اساس غلط است ، کشور هنوز اینقدر بی صاحب نشده است.