کلاب هاوس و مردم غیرسیاسی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️محمدهادی بازیاری

کلاب هاوس به عنوان یک رسانه مبتنی بر صوت با قابلیت حضور حداکثری ۸هزار نفر در یک اتاق به عنوان پدیده شبکه های اجتماعی در ایران طی هفته های گذشته محلی برای حضور مردم با سلایق مختلف و علایق مختلف در این شبکه اجتماعی شده است

اتاق هایی با رویکرد سیاسی شاهد حضور کنشگران سیاسی و مدنی می باشد

کنشگرانی که سعی دارند مسائل روز سیاسی را واشکافی کنند

و مردم عادی هم وارد این واشکافی می شوند

نکته قابل تامل در این میاندانش و سواد سیاسی و اجتماعی مردم عادی است

که به قطع از سواد و دانش کنشگران حرفه ای سیاسی جلوتر هستند و بهتر می بینند

این اتفاق شگرف در نهایت برای هر تغییری پرچم را در اختیار صاحبان کشور یعنی مردم عادی کوچه و بازار قرار خواهد داد