کلامی با اصولگرایان

✍️ حمیدرضا مجلسی

حتی اگر پیگیر سیاست نگاه به شرق هم باشید باز نیازمند دیپلمات هایی چون جواد ظریف هستید .

شما اصولگرایان دیپلماسی بلد نیستید . شما و یاران گاندو سوارتان که همه دیپلمات های وزارت خارجه را به چوب تهمت خیانت و انفعال و وادادگی و غرب زدگی می رانید ، نیک می دانید که حتی برای پیگیری سیاست تک بعدی و ناقص نگاه به شرق هم نیازمند بکارگیری افرادی چون ظریف و روسای جمهوری چون خاتمی و روحانی هستید . موید این ادعا مقایسه دستاورد های سیاست خارجی در حوزه نگاه به شرق در دو دولت ، یکی دولت مطلوب مومن جوان و انقلابی تان ، همان دولت معجزه هزاره و دیگری این دولت به زعم شما غیر انقلابی فرتوت غرب گرای منفعل است.

در آن دولت مطلوب غرب ستیز و انقلابی با آنکه همه ارکان تصمیم گیری و اجرایی کشور در اختیار اصحاب انقلابی شما بود و یکی از مخلص ترین یاران انقلابی تان در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی ، مسئول مذاکرات هسته ای بود ، شش قطعنامه فصل هفتمی در شورای امنیت علیه ایران صادر شد و شما نتوانستید حتی یکی از این کشورهای دوست شرقی را در قبال حداقل یکی از این قطعنامه ها ، علی الخصوص قطعنامه آخری ۱۹۲۹ که مجوز حمله نظامی به ایران می داد ، وادار به دادن رای منفی و وتو کنید. نتوانستید قرارداد خرید S300 را با دولت روسیه آنهم در بحبوحه تصمیم جدی دولت اسرائیل برای حمله هوایی به تاسیسات هسته ای کشور اجرایی کنید. نتوانستید کمپانی های نفتی چینی را برای سرمایه گذاری و توسعه میادین نفتی در ایران حفظ کنید و قس علی هذا…

تحول آشکار در رفتار دولت های اروپایی و به خصوص سه قدرت شرقی دوست ، چین، روسیه و هند با ایران ، پس از روی کار آمدن دولت روحانی و تیم سیاست خارجی فعلی چه در پیشا برجام چه در پسا برجام و چه در پس از خروج ترامپ از برجام ، نشان داد که دیپلماسی حتی با دوستان شرقی ، آدم کاربلد می خواهد ، دولت و دیپلمات عاقل و صلح جو و اصلاح طلب و معتدل می خواهد که شما حائز چنین ویژگی هایی نیستید. شما الفبای قواعد دیپلماسی و سیاست خارجی را حتی در ارتباط با دولت های دوست بلد نیستید وگرنه آن سفر پر مساله به روسیه و تحمیل این همه هزینه به نظام و رهبری را مرتکب نمی شدید.

از مصادیق بارز کارنابلدی شما در سیاست خارجی ، مقایسه دو حوزه سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی با سیاست خارجی جهانی آن در همین هشت سال اخیر است.

همه می دانند سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی تا حد زیادی از کنترل و اختیار وزارت خارجه خارج بوده و در کنترل همان دوستان جوان، مومن و انقلابی گاندو سوار شماست.

در تمام این سال ها با آنکه از گسترده ترین اختیارات و منابع مالی، نظامی، امنیتی و انسانی در پیشبرد سیاست های نامعلوم و نامعقول ترسیم شده تان در منطقه برخوردار بودید و میلیاردها دلار منابع ارزی و هزاران نیروی انسانی را به پای این سیاست هزینه کردید ، کارنامه امروزتان به وضوح نشان دهنده عملکرد شماست : هزینه ها هنگفت ، دستاوردها زیر صفر .

کافی است نگاهی به منطقه به عراق به سوریه به افغانستان و همچنین روابط رو به پیشرفت اسرائیل و اعراب بیاندازید .

این در حالیست که به موازات همین عملکرد پر هزینه و بی فایده شما در منطقه ، دیپلماسی کاربلد و عاقلانه همین دولت منفعل غربگرا ، با کمترین هزینه ، دستاوردهای برجسته ای چون برجام ، محکومیت حقوقی آمریکا در دیوان کیفری بین المللی ، انزوای تمام عیار و بی نظیر آمریکا در شورای امنیت ، نگاه داشتن جبهه اروپا در کنار ایران در پرونده هسته ای و افزایش چشمگیر تعاملات با دولت های دوست شرقی و اخیرا هم انعقاد همین تفاهم نامه راهبردی ۲۵ ساله با چین را در کارنامه خود دارد .

همه چیز در نگاه شما راهکار امنیتی و نظامی دارد . همه مسائل را از دریچه نگاه امنیتی رصد کرده و فهم می کنید .

به همین دلیل ، سیاست بازان ناشی و کارنابلدی هستید علی الخصوص در صحنه سیاست خارجی که از حمایت ها و رانت ها و دوپینگ های محافل قدرت هم خبری نیست که با اتکا به آن بتوانید ضعف های آشکار خود را بپوشانید و همواره در این صحنه ها مطلقا شکست خورده اید.

اگر کار دیپلماسی در دست شما باشد همین چند دولت دوست باقی مانده را نیز از اطراف ایران و نظام می پردانید. اصولا شما هر چقدر در دشمن تراشی و دشمن سازی تخصص و تبحر دارید در دوست یابی و تعامل در داخل و خارج ، عاجز و ناتوانید.

ختم کلام اینکه حتی در سیاست نگاه به شرق هم چنانچه حقیقتا در پی کامیابی و موفقیت اید ، مجبورید کار را به کاردان بسپارید که این عرصه جولانگه شما نیست