کلاهبرداری به اسم قاچاق انسان

کلاهبرداری از افراد مختلف که قصد دارند راه فراری از اعدام و زندان جمهوری اسلامی پیدا کنند

متاسفانه راهی برای امرار معاش کلاهبردارانی شده که خود را قاچاقچی انسان می دانند

و به همین بهانه به انواع و اقسام روش ها جیب هموطنان بی چاره خود را خالی می کنند

و البته در پشت پرده با سفارت های جمهوری اسلامی در نقاط مختلف دنیا در ارتباطند

و برای خود حاشیه امن درست کرده اند

یکی از این افراد کلاهبردار فردی است به نام عباس شهبازی

که خود را به عنوان پناهجو در ترکیه ثبت نموده است

عباس شهبازی اخیرا مبلغ ۱۵ هزار یورو از یک فرد ایرانی ساکن امریکا

کلاهبرداری نموده است تا باعث انتقال یک فعال سیاسی ایرانی

از ترکیه به یک کشور اروپایی شود

اما پس از دریافت این مبلغ دیگر جوابگوی تماس های این شهروند ایرانی ساکن امریکا نمی باشد

مدارک و مستندات این سوء استفاده و کلاهبرداری در اختیار نهادهای مربوط در ترکیه قرار خواهد گرفت

تا از کلاهبرداری های بعدی این فرد جلوگیری شود

هموطنان می توانند اگر در مورد این فرد گزارشات تکمیلی دارند

آن را برای ما ارسال نمایند