کلاهبرداری یک میلیون لیری شهروند ایرانی از هموطنان ایرانی ساکن آنتالیا

بنا به اخبار رسیده به تحریریه نگام فردی به نام رضا نوذری شهروند ایرانی ساکن آنتالیا که در ابتدا با ثبت یک شرکت توریستی و اجاره یک کارواش و سواستفاده از موقعیت شرکت توریستی مدت ها در قالب فروش ملک و ماشین در آنتالیا مشغول به کار بوده است توانسته با جلب اعتماد بسیاری از هموطنان ایرانی ساکن آنتالیا و با فریب تعدادی از هموطنان ایرانی ، بیش از یک میلیون لیر از ایرانیان مقیم آنتالیا کلاهبرداری نماید ،

خبرها حکایت از آن دارد که وی از حدود دو هفته قبل به استانبول متواری گردیده است و درصدد است از ترکیه به مقصد اروپا متواری گردد
از کلیه کسانی که از نامبرده اطلاعی در دست دارند تقاضامندیم برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق هموطنان ایرانی ، اخبار خود را در اختیار پلیس ترکیه قرار دهند