کلاه شرعی ملایان

 

«حامد تقوی»

یکی از اکتشافات روحانیون در اسلام شیعی موضوعی‌ است به اسم کلاه شرعی؛ که نشانه‌های آن را در جامعه ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی میشود دید . کتابهای روحانیون و رساله‌های فقها نشانگر اوهام عجیب آنها از جهان حاضر است که برای هر مسئله ای ، دستور و فتوایی صادر میکنند. درتفاسیر نصّ حکم شرعی خود ، برگه ی مجوزی بیافرینند که از طریق آن فرار مسیر و ممکن گردد. شما تمام تاریخ اسلام را نگاه بیندازید هیچ دوره ای در امان این شیادی نبوده است.
و اما در چنین بستری هست که بهره ها و سودهای بانکی و معاملات ربایی که جزو ممنوعه ها در اسلام هستند ، با فتواهای ملایان فقیه به عنوان صندوق‌ های قرض الحسنه، و شبیه به آنها حلال می‌شوند!

 

پایگاه خبری / تحلیلی نگام