کلید شهرداری تهران در دستان الیاس قالیباف

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

چهار گزینه جدی شهرداری تهران طی روزهای اخیر رایزنی های گسترده ای را برای در اختیار گرفتن کلید بهشت آغاز کردند.

ولی محافل خبری شانس مازیار حسینی را بیش از بقیه می دانند زیرا رابطه خوبی با الیاس قالیباف آقازاده محمدباقر قالیباف دارد و توانسته در جلسات رایزنی خود نظر الیاس را جلب کند.

گفته می شود جلسه مبسوطی میان مازیار حسینی و الیاس قالیباف برگزار شده و گلوگاه های اساسی شهرداری تهران تعیین گردیده و قرار شده تنها با نظر الیاس قالیباف افراد مختلف در این جایگاه ها قرار گیرند و بر همین اساس رییس مجلس به دنبال ریاست مازیار حسینی بر شهرداری تهران است.

گفته می شود تامین نظر الیاس قالیباف برای شهرداری تهران مهم تر از نظرات ۲۱عضو شورای شهر تهران است!

اداره کلی از یک دستگاه اطلاعاتی که بر روی آقازاده های مسئولین کار می کند اخیرا گزارشی از فرزندان مسئولین تهیه کرده که نشان می دهد الیاس قالیباف جز کارچاق‌کن ترین آقازاده ها بوده که فعالیت های گسترده ای را با استفاده از رانت پدر خود دارد.