کمال جعفری یزدی, فعال مدنی به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – روز گذشته, شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی, با صدور حکمی, “کمال جعفری یزدی”, استاد بازنشسته دانشگاه و فعال مدنی ساکن مشهد را به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, “کمال جعفری یزدی”, استاد بازنشسته دانشگاه و فعال مدنی ساکن مشهد, توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی, به ریاست قاضی “حسن حیدری” از بابت اتهامات؛ “تشکیل دسته و گروه تلگرامی بنام ایران من به قصد برهم زدن امنیت داخلی”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و توهین به رهبری در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پیش از این توسط دادگاه بدوی صادر شده بود و در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ در دادنامه صادره برای “کمال جعفری یزدی”, فعال مدنی ساکن مشهد وی از بابت اتهامات: “تشکیل دسته و گروه تلگرامی بنام « ایران من » به قصد برهم زدن امنیت داخلی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری” ,”فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری” و از بابت اتهام “توهین به رهبری نیز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری” محکوم شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ محکومیت از بابت اتهام “توهین به رهبری” برای این فعال مدنی به دلیل انتشار کاریکاتوری از “علی خامنه ای” در کانال تلگرام “ایران من” که با مدیریت این فعال مدنی بود صادر شده است. 

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ از جملع دلایل قابل استناد دادگاه تجدیدنظر از بابت عدم تخفیف در حکم صادره توسط دادگاه بدوی برای “کمال جعفری یزدی” از سوی دادگاه اینگونه ذکر شد که: “با توجه به امضای بیانیه ۱۴ تن به همراه گروهی از معاندین”,  “مصاحبه با شبکه های معاند نظام” و “تجمع دوستان معاند وی در روز تشکیل دادگاه تجدیدنظر وی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی”  لذا وی را مستحق تخفیف مجازات نمی داند!  دلایل ذکر شده در پرونده برای ممانعت از تخفیف در حکم صادره توسط دادگاه بدوی کلا در سال ۱۳۹۸ و پس از صدور حکم این پرونده توسط دادگاه بدوی صورت گرفته و هیچگونه ارتباطی با فعالیتهای ذکر شده و محکومیت این فعال مدنی در پرونده مذکور ندارد و چنانچه اتهامی متوجه کمال جعفری یزدی است میبایست در پرونده ای جدید اقامه دعوا شود.