کمبود اکسیژن در بیمارستان‌ها در روزهای سیاه کرونایی؛ یک مقام گمرگ: کپسول اکسیژن صادر می‌کنیم!

پایگاه خبری / تحلیلی نگامغلامرضا بلوطی میرزا، ناظر گمرکات خوزستان، با تایید صادرات کپسول‌های اکسیژن، گفت که تعدادی از شرکت‌ها «با هدف کمک بشردوستانه» اقدام به صادرات محدود کپسول اکسیژن از خوزستان به خارج از کشور کرده‌اند.

کمبود کپسول اکسیژن طی روزهای گذشته در بسیاری از مناطق ایران به یکی از بحران‌های بیمارستان‌ها و همچنین خانواده‌های دارای بیمار کرونا تبدیل شده است.

با این حال ناظر گمرکات خوزستان، ضمن دفاع از صادرات کپسول اکسیژن گفت که «از نظر تامین و تولید اکسیژن در کشور واستان مشکلی نداریم حتی میزان تولید اکسیژن در خوزستان به حدی بوده است که مازاد تولید نیز داشته‍ایم.

غلامرضا بلوطی میرزا البته همزمان گفت که در چند روز اخیر «طبق بخشنامه‌ای صادرات اکسیژن به صورت احتیاطی به خارج از کشور ممنوع» شده است.

ناظر گمرکات خوزستان گفت که در چند روز اخیر تنها در یک مورد با توجه به نیاز و کمک بشر دوستانه تعدادی کپسول اکسیژن از این استان به خارج از کشور صادر شد که این صادرات خللی در تامین گپسول اکسیژه در داخل ایجاد نکرد.

بلوطی میرزا همچنین گفت که چند شرکت تولیدکننده اکسیژن و کپسول اکسیژن که در شهرک صنعتی منطقه آزاد اروند مستقرند در حال رایزنی هستند که مازاد تولید کپسول اکسیژن خود به صورت بشردوستانه صادر کنند.