کمپین حفاظت از هوای پاک ، به بهانه اقدام خوب شهردار تهران

راه سبز امید 

بجای غرغر زدنهای بیخودی 

که خیلی از ما ایرانیها متاسفانه به زدن آن عادت کرده ایم

و هر کار خوبی را با نیت خوانی بد جلوه می دهیم

بهتر است همه به این کار خوب اقای شهردار تاسی کنیم

و آنرا نمایش پوپولیستی جلوه ندهیم.

حتی اگر اینکار را نمایش هم بدانیم نمایش

خوب و لازم و مفید و تبلیغ یک کار خوب و پسندیده و عام المنفعه و خدا پسندانه است.

بیاییم حالا که خدا با باد و باران به ما هوای پاک هدیه داده

و آن الودگیهای جانکاه هفته گذشته را از آسمان میهن مان پاک کرده،

این هدیه و رحمت و نعمت الهی نسبت به خود را شکرگزار باشیم و آنرا حفظ کنیم. 

بیاییم از فردا همه ما در هر کجای ایران دست از تنبلی و خودخواهی برداریم

و از فردا ماشین بیرون نبریم

و با وسائل نقلیه عمومی و پای پیاده و دوچرخه به سر کار برویم.

اصلاحات را از خودمان شروع کنیم.

نگام ، ناگفته های ایران ما