کمیسیون قضایی مجلس به خاطر عدم تمایل نمایندگان به عضویت تشکیل نشد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، یک نماینده مجلس خبر داد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دلیل تمایل نداشتن نمایندگان برای عضویت در آن هنوز تشکیل نشده است.

حسن نوروزی اعلام کرد تنها هشت نماینده متقاضی عضویت در این کمیسیون بوده‌اند. در آیین‌نامه داخلی مجلس حداقل اعضای کمیسیون ۱۳ و حداکثر ۲۳ نفر تعیین شده است.

به گفته نوروزی، قرار است این کمیسیون پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات و انتخاب ۱۴ نماینده باقیمانده تشکیل شود.

در چند دوره اخیر مجلس تعداد نمایندگان متمایل به عضویت در کمیسیون‌ امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین کمیسیون‌های اقتصادی مجلس بیشتر از ظرفیت این کمیسیون‌ها بوده است. همچنین تعداد نمایندگان متمایل به عضویت در کمیسیون‌های فرهنگی و حقوقی و قضایی کمتر از ظرفیت تعداد مورد نیاز بوده است.