کمیسیون قضایی مجلس طرح جداسازی زندان‌ها از قوه قضائیه را رد کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران خبر داد که این کمیسیون طرح جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری را رد کرده است.

حسن نوروزی گفت که کمیسیون قضایی مجلس ضمن تغییراتی در این طرح تصویب کرده که هیاتی برای نظارت بر سازمان زندان‌ها تشکیل شود.

به گفته آقای نوروزی، قرار شده که کارگروهی در این کمیسیون نحوه تشکیل و فعالیت این هیات را بررسی کند.

طرح جدا کردن سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری از سوی برخی از نمایندگان ارائه شده بود. همچنین طرح دیگری برای تشکیل هیات نظارت بر زندان‌ها توسط تعدادی از نمایندگان تهیه شده است.

نحوه مدیریت زندان‌ها در ایران و به خصوص محدودیت‌ها برای زندانیان سیاسی اعتراض‌های گسترده ای را به دنبال داشته است.