کنایه‌های روحانی در جلسه سران قوا به رئیسی

شنیده‌ها نشان می دهد که حسن روحانی در جلسه سران قوا در بحث با ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضائیه از کنایه‌‌ آمیزی استفاده کرده است.

وقتی در این جلسه ابراهیم رئیسی از ممنوعیت مذاکره با آمریکا صحبت کرده است روحانی با حالتی کنایه آمیز به صورت دندان شکنی پاسخ او را داده و گفته است که چرا برخی حتی از اسم مذاکره هم می‌ترسند.

او در ادامه گفته است : خوب وقتی که آمریکا بخواهد دوباره وارد برجام بشود باید یک صحبت‌هایی بین ما و آنها بشود و این اگر از اسم مذاکره ترس دارند خوب می‌شود به جای مذاکره گفت «ترتیبات». یعنی ترتیبات ورود آمریکا به برجام باید بالاخره در مورد آن صحبت کرد.

اخیرا رئیسی و قالیباف در بسیاری از سخنرانی های خود از ممنوعیت مذاکره سخن به میان می آورند.

این سخنان همگام با بیم و دلهره اصولگرایان از احتمال موفقیت دولت روحانی در این مذاکرات که ممکن است نتیجه آن بهبودی وضعیت مردم باشد بیان می شود.

اصولگرایان که انتظار داشتند با پیروزی ترامپ صد در صد ریاست جمهوری آینده را به دست آورند اینک با پیروزی بایدن و احتمال موفقیت دولت روحانی در مذاکره و بهبود وضعیت مردم ، آرزوهای خود را برباد رفته می بینند لذا بدون توجه به حل مشکلات مردم ، در راستای منافع جناحی خود با مذاکره مخالفت می کنند.