کنسولگری یا پناهگاه تروریست ها

مهرداد شاکری

پس از افتضاح دستگیری اسدالله اسدی در بلژیک
و خنثی سازی اقدامات تروریستی وی و گروه همراهش
جهان با پدیده جدید و هولناکی روبرو گردیده است
اسقرار تروریست های وابسته به حاکمیت
در سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران
و حاشیه امن دیپلماتیک این افراد
زنگ خطر را در سراسر دنیا به صدا در آورد
کشورهای مختلف دنیا به ماموران امنیتی و قضایی خود
برای برخورد با این تروریست های خطرناک
دستورات لازم را صادر کردند
دستگیری کارمند کنسول گری ایران در استانبول
به اتهام همکاری در ترور مسعود مولوی
از تازه ترین اقدامات جهانی و بین المللی
علیه تروریسم سیاسی و حاکمیتی ایران می باشد
استفاده قاتلان و آدم کش ها از لباس دیپلماتیک باعث گردیده
تا کار مبارزه جهانی علیه تروریسم وارد دور تازه ای گردد
دنیا به مرور همه این تروریست ها را دستگیر و مجازات خواهد نمود.
تروریست های مستقر در سفارت خانه ها در کنسولگری ها بدانند
که دیگر حاشیه امن آنان به اتمام رسیده
و دنیا متوجه اقدامات ضد بشری و دد منشانه آنان گردیده است
نکته جالب توجه آن که سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران
مدعی شده بود که هیچ دیپلمات ایرانی در ترکیه بازداشت نشده است!!!!!

✍️ دیدگاه شما 🙏