کنکاشی در دائره المعارف اصطلاحات جمهوری اسلامی دوم

✍️محسن کمالیان

دائره المعارف اصطلاحات جمهوری اسلامی دوم بی‌شک روزی تألیف و کتابی پندآموز خواهد شد.

آنجا خواهد آمد:

ساده‌لوح یعنی کسی که وجدان دارد؛

بی‌بصیرت یعنی کسی که خودش فکر می‌کند؛

اخلاق مفهومی غربی و شایسته است با واژه‌ی تقوی جایگزین شود؛

انقلاب یعنی آنچه ما می‌گوییم؛

انقلابی یعنی کسی که ما را قبول دارد؛

ضدانقلاب یعنی کسی که ما را قبول ندارد؛

ساختارشکن یعنی کسی که ما را نقد می‌کند؛

دشمن یعنی کسی که با ما مخالفت می‌کند؛

قانون یعنی آنچه ما می‌گوییم؛

مجلس یعنی تشکیلاتی که منویات ما را به‌قانون تبدیل می‌کند؛

اعدام یعنی قتل بر اساس قانون ما؛

اسلام یعنی فهم ما از دین؛

بی‌دین یعنی کسی که فهم ما از اسلام را قبول ندارد؛

آزادی بیان یعنی در گفتن و نوشتن تنها مطالبی آزاد هستید که با منویات ما مخالفت ندارد؛

انتخابات آزاد یعنی تنها می‌توانید از میان کسانی انتخاب کنید که ما می‌گوییم؛

ارشاد یعنی اجبار؛

وزارت ارشاد یعنی وزارت ممیزی …