کهولت رهبری و سهولت سرپیچی از منویات به صورت علنی!؟

✍️رضا علیجانی

اعتراض آملی لاریجانی فقط به سناریوی انتخابات ریاست جمهوری نیست بلکه به حلقه‌های بعد از آن در رابطه با انتقال رهبری هم هست.

آملی لاریجانی یکی از کسانی است که قطعا در دوره رهبری بعدی از کشتی نظام پیاده خواهد شد. کشتی‌ای که به قول آقای کروبی دیگر تبدیل به یک قایق شده است.

سهولت سرپیچی از منویات آقای خامنه‌ای به کهولت وی و عدم کارآمدی‌اش برای ایجاد انسجام عناصر درون نظام برمی‌گردد.

این استعفا نشانگر آن است که اجرای سناریوهای هسته اصلی قدرت در بالای نظام بی‌هزینه و اعتراض و ریزش نخواهد بود.

ریزش درون نظام و این که علی بماند و حوضش به نفع مردم تغییرخواه و جامعه مدنی است.

روند حذف و ریزش از تشکیل شورای انقلاب تاکنون ادامه داشته است. حالا نوبت به لاریجانی‌ها رسیده است. بعد از رهبر کنونی نزاع قدرت تشدید و پایگاه حکومت باز هم تضعیف خواهد شد و این به نفع روند تغییر در ایران است.