کوته فکرها در انتظار مناصب جدید

محمدهادی بازیاری

اخبار جالب و تاثر و تاسف انگیز بسیاری حول و حوش انتصابات جدید در دولت سیزدهم به گوش می رسد
تعداد بسیار زیادی از افراد کوته فکر عزم خود را برای گرفتن مناصب جدید جزم نموده اند
در خوشبینانه ترین حالت این افراد توان اداره یک مجموعه چند نفری را هم ندارند
اما از حالا دارند برای خرید مناصب مورد نظرشان به دلالان سیاسی چک سفید امضا می دهند
دولت رییسی قرار بود دولت ضد فساد باشد اما ظاهرا دولت مفسدین خواهد بود