کودکان کار ، طمه سگ ها شدند

حامد تقوی-

عصر روز جمعه خبرگزاری های مربوط به ایران نوشتند، دو پسربچه ۸ و ۱۱ ساله در شهر میبد، در حالی که در حال جمع‌آوری ضایعات و زباله در منطقه مسکونی خود بودند ؛ مورد حمله سگ های وحشی قرار گرفتند. برادر بزرگتر(پسر ۱۱ساله) فرار کرده اما پسر ۸ ساله طعمه سگ ها شده و جان خود را از دست می‌دهد.
آنچه که این ماجرا را عم انگیز میکند ، نه صرفا کشته شدن یک انسان ؛ بلکه شرایطی است که این امکان را برای این دو کودک فراهم آورده است. کودکانی که از بابت فقر خانواده، به کار روی می آوردند و در معرض انواع خطرات و آسیب ها قرار میگیرند.
باید به حال سیستمی که این شرایط را فراهم آورده و هیچ مسئولیتی در قبال وجود آمدن معضلی به اسم “کودک کار” تاسف خورد.
همچنین کودکان کار در ایران به انواع سواستفاده های مختلف ستوسط شهرداری ها قرار میگیرند و این موضوع دردناک را وجه قانونی میبخشند تا آن را عادی نشان دهند.