کولبر و اهل سنت هر چهار سال یک ماه شهروند ایران!

✍️م. فراز

کاش هر سال یا هر چند ماه یک بار انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شد؛شاید آن وقت کولبر، سوختبر و مردمان اهل سنت همیشه جزئی از ایران بودند.

هر کدام از کاندیداهای محترم تمام فکر و ذکرشان ظلم و جفایی است که به کولبران و سوختبران شده است. وعده می دهند که از اهل تسنن در کابینه و دولت استفاده می کنند و به دنبال حقوق تضییع شده آنها هستند.

مردم اهل سنت چهار سال یکبار بسیار از این وعده‌ها که شما هم با سایرین برابر هستید شنیده اند. اما بعد از انتخابات حتی برای اشتغال در کوچکترین پست های اداری هم دچار مشکل هستند؛ چه رسد که به عضویت در دولت و کابینه فکر کنند!

در اردیبهشت امسال کولبران کرد در ترکیه به فجیع ترین شکل ممکن مورد شکنجه قرار گرفتند و جان سپردند. کدام یک از شما کاندیداها اندک توجه ای به آنها کردید و به دفاع از حقوق آنها پرداختید یا حتی از خانواده آنها دلجویی کردید. آیا تا به حال کوچکترین اقدامی برای رفع محرومیت مردم مظلوم کرد و بلوچ انجام داده اید ؟

استان های کردستان و سیستان و بلوچستان از پایان انتخابات تا آغاز انتخاب چهار سال بعد از جغرافیای ایران خارج می شوند و مردم اهل تسنن دیگر عضوی از جامعه ایران محسوب نمی شوند.

ما سال هاست که فراموش شده ایم و دیگر امیدی به شما مسئولین نداریم. لطفا همین یک ماه هم برای جمع کردن رای به فکر ما نباشید و برای جلب اعتماد مردم دست به دامان شیوه های دیگری شوید و انقدر داغ دل ما را تازه نکنید.