کووید- ۱۹ هرگز ریشه کن نخواهد شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا گفت: فکر نمی کنم شیوه ریشه کنی کووید-۱۹ مانند سارس-یک باشد.

مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا گفت : فکر نمی کنم شیوه ریشه کنی کووید-۱۹ مانند سارس-یک باشد. دلیل آن توانایی بالای ویروس کرونا در انتقال از انسانی به انسان دیگر است اما پیش بینی  نمی کنم کووید -۱۹ ریشه کن شود. 

او ادامه داد: با ترکیبی از اقدامات بهداشت عمومی، درجه ای از ایمنی جهانی جمعی و یک واکسن خوب که  امیدوارم و محتاطانه خوشبینم که بدان دست خواهیم یافت, یعنی با ترکیبی از این سه عامل ما خواهیم توانست به خوبی شیوع  ویروس را کنترل کنیم.