کویت عملیاتی علیه “لانه تروریستی” متعلق به سازمان اخوان المسلمین ترتیب داد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامگروهی از اعضای سازمان اخوان المسلمین دستگیر شد

کویت عملیاتی علیه “لانه تروریستی” متعلق به سازمان اخوان المسلمین ترتیب داد.

بر أساس بیانیه منتشره از وزارت کشور کویت، در این عملیات، گروهی از اعضای سازمان اخوان المسلمین دستگیر شده است.

در این بیانیه، ضمن ابراز اینکه این افراد که همگی در مصر محکوم به ۱۵ سال زندانی میباشند، از مقامات مصری فرار کرده و به کویت رفته بودند. در رابطه با تعداد این افراد اطلاعاتی ارائه نگردید.

گفتنی است ماه جولای سال ۲۰۱۳، پس از کودتای نظامی در مصر، حکومت این کشور، سازمان اخوان المسلمین را به عنوان “سازمانی تروریستی” اعلام کرده بود.

لازم به ذکر است که تعداد بسیاری از اعضای این سازمان و مقامات عالی رتبه آن، بنا به جرائمی چون “عضویت در سازمانهای غیر قانونی”، محاکمه میشوند.