کپی کاری در مدرک رییسی،۸۵ درصد مطالب تز او کپی کاری است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_این مطلب ۴ سال پیش توسط کانال مرد یخی به نگارش در آمده است و لازم است امروز مجددا مورد بازبینی قرار بگیرد.

ادعا شده است که تز آقای سید ابراهیم رییس السادات از روی این دو تز کپی شده است:

“وضعیت ارث اشخاص بلا وراث در حقوق ایران و تطبیقی” نوشته آقای محمد زبیداوی از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۷

“وضعیت ماترک اشخاص بلاوارث” نوشته آقای حیدر غضنفری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال ۱۳۸۰

نکته بسیار جالب این است که فهرست هر دوی این پایان نامه ها در اینترنت وجود دارد. فهرست پایان نامه آقای زبیداوی پیوست شده است و فهرست پایان نامه آقای عضنفری اینجا موجود است (به فرمت تصویر):

dl.nlai.ir/UI/7adef789-d0b7-4a0f-adb9-81d1756e0bd5/Catalogue.aspx

مقایسه این دو فهرست نشان می دهد که این دو فهرست بسیار بسیار به هم شبیه هستند و فقط کمی پس و پیش شده اند. قریب به یقین یکی از این دو پایان نامه از دیگری کپی شده است. متاسفانه در خود فایل پایان نامه آقای زبیداوی تاریخ دفاع ذکر نشده است اما در این لینک همان تاریخ ۱۳۷۷ ذکر شده است:

yaserziaee.blogfa.com/post-110.aspx

پس نتیجه می شود آقای غضنفری، پایان نامه آقای زبیداوی را کپی کرده است (راستی تصادفی است ایشان فارغ التحصیل دانشگاه آزاد است؟!).

حالا برویم سراغ آقای رییس السادات!

پیشینه تحصیلی ایشان مقداری مبهم است و اگر سرچ کنید نتایج غیر همسانی مشاهده می کنید. در سایت شخصی خود ایشان ذکر شده است:

raisi.ir/page/biography

که ایشان دارای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “ارث بلاوارث” هستند و همین طور کتابی با همین عنوان منتشر کرده اند.

http://www.farsnews.ir/13941217001567

بیان شده است که رساله “ارث بلاوارث” پایان نامه حوزوی سطح ۴ ایشان است (معادل دکتری). البته در زندگینامه ایشان ذکر شده است که ایشان دارای پایان نامه دکتری دانشگاهی با عنوان دیگری هم هستند. اما در همه لینک هایی که بنده دیدم، مشخصا ایشان دارای اثری به نام ارث بلاوارث است. حالا می خواهد کتاب باشد، پایان نامه ارشد باشد یا سطح ۴ حوزه.

حالا برگردیم به ادعایی که بیان شده است. ادعا این بود که پایان نامه ایشان از دو پایان نامه فوق کپی شده است. بررسی واضح می کند که در واقع یکی از دو پایان نامه مذکور اصل و دیگری کپی هست. حالا به عنوان “ارث بلاوارث” فکر کنید. چیزی به ذهنتان می رسد؟ بله! این دقیقا موضوع پایان نامه آقای زبیداوی است!

و در ادامه این بررسی از سوی دانشجویان مدرسه عالی مطهری انجام شده است:

در سال ۱۳۷۷ دانشجویی به نام محمد زبیداوی از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در رشته حقوق خصوصی فارغ التحصیل شد. پایان نامه ایشان با عنوان “وضعیت ارث اشخاص بلا وراث در حقوق ایران و تطبیقی” در آن دانشگاه موجود است و بررسی کننده خود با مراجعه به دانشگاه متن کامل پایان نامه را بررسی کرده است و با رساله دکترای آقای ابراهیم رییسی تطبیق داده است.

متاسفانه رساله آقای سید ابراهیم رییسی نه تنها در مطالب که حتی در فصل بندی و نتیجه گیری و… ۹۰ درصد با پایان آقای محمد زبیداوی یکی است.

استاد راهنمای پایان نامه آقای زبیداوی استاد عبدالله شمس و استاد مشاور استاد محقق داماد هستند.

نکته دیگر آن که پایان نامه ارشد دیگری در ابتدای همان سالی که آقای رییسی در پایان آن از رساله خود دفاع کرده اند در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در رشته حقوق خصوصی با عنوان “وضعیت ماترک اشخاص بلاوارث” توسط آقای حیدر غضنفری دفاع شده است و استاد راهنمای ایشان جناب آقای دکتر محمد حیاتی بوده است و چند سال بعد صاحب این پایان نامه آن را به شکل کتاب چاپ کرده است.

بررسی رساله آقای رییسی با این پایان نامه نیز با حدود ۸۵ درصد مشابهت را نشان می دهد.