کیانوش رادمطرح کرد : صدای کارگران، صدای ملت است

 

 

 

نگام ، اجتماعی _ کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و کارگران فولاد خوزستان نزدیک به یک ماه است فریاد حق طلبی سر داده اند . اما اکثرشخصیت ها ، گروه ها و احزاب سیاسی ، اعم از اصول گرا و اصلاح طلب ، سکوت را به احتیاط نزدیک تر تشخیص داده اند .

 

به گزارش جامعه ایرانی ، محمد کیانوش راد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی ، مشکلات کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه  و کارگران فولاد خوزستان را مورداشاره قرار داده است.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

میزان بحران‌ها و تنش‌های اجتماعی در خوزستان نگران‌کننده است، خوزستان را دریابید.

کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و کارگران فولاد خوزستان نزدیک به یک ماه است فریاد حق‌طلبی سر داده‌اند؛ اما اکثر شخصیت‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی، اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، سکوت را به احتیاط نزدیک‌تر تشخیص داده‌اند.

کرختی و بی‌خیالی مسئولان، باعث شده است که نزدیک به یک ماه هنوز تحصن و اعتراض و راهپیمایی ادامه داشته باشد و ابعاد تازه‌تری بیابد. هنوز یکی از رهبران اعتراضات آرام و برحق ِ کارگری، یعنی اسماعیل بخشی در بازداشت به سر می‌برد و به خواسته کارگران هم برای آزادی او وقعی نمی‌نهند.

حق کارگران در وسط کشمکش‌های جناح چپ و راست، ابزار رد و علیه جناحی می‌شود. اصلاح‌طلبان از ترس احتمال طراحی‌شده‌ی اعتراضات توسط جناح تندرها علیه دولت؛ و اصول‌گرایان از ترس سوءاستفاده اصلاح‌طلبان از اعتراضات و مصادره آن به نفع خویش، هر دو موضوع را تا حدی به هم پاس می‌دهند.

مسئولان دولت و صداوسیما هم از معترضان فرانسه سخن می‌گویند، اما کارگران خوزستان و کارگرانی در سراسر کشور که ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند را از یاد برده‌اند.

بازهم برای چندین بار و هم‌صدا با مردم جنگ‌زده و آسیب‌دیده‌ی خوزستان می‌گوییم تا دیر نشده خوزستان را دریابید.