کیفرخواست قتل خاشقجی به اتمام رسید

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر مسئله قتل جمال خاشقجی، یک پرونده عمومی علیه ۲۰ شهروند عربستان سعودی باز شد

در مسئله قتل جمال خاشقجی، یک پرونده عمومی علیه ۲۰ شهروند عربستان سعودی آغاز شد.

در نتیجه تحقیقات انجام شده توسط دادستانی کل استانبول در رابطه با قتل روزنامه نگار سعودی جمال خاشقجی، علیه ۱۸ متهم پرونده کیفرخواست صادر شد.

در کیفرخواست، برای  هر یک از ۱۸ متهم حکم حبس تشدید شده درخواست شد.

در این کیفرخواست، در مورد ۲ متهم با اتهام “قتل عمد با طراحی و شکنجه با احساس حیوانی” حکم زندان درخواست شد.

جمال خاشقجی که در ۲ اکتبر ۲۰۱۸ برای انجام مراحل ازدواج به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول رفته بود به طرز وحشیانه ای به قتل رسید.