کیمیا علیزاده سهمیه المپیک گرفت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_کیمیا علیزاده زن تکواندو کار ایرانی که چندی پیش از کشور خارج و پناهنده شده بود برای حضور در تیم المپیک پناهندگان انتخاب شده است.

به گزارش سایت دیده بان ایران، کیمیا علیزاده زنوزی (وزن ۵۷ کیلوگرم) ، دینا پوریونس لنگرودی (وزن ۴۹ کیلوگرم) و عبدالله صدیقی (وزن ۶۸ کیلوگرم) بر اساس عملکرد ورزشی ، وضعیت پناهنده تأیید شده و نمایندگی متعادل در مناطق ورزشی و جنسیت برای تیم المپیک پناهندگان انتخاب شده اند.

ترکیب کامل تیم المپیک پناهندگان در جلسه روز سه شنبه خود توسط هیئت اجرایی IOC تصویب شد.

✍️ دیدگاه شما 🙏