کیوسک‌های روزنامه‌فروشی تبدیل به جای خواب دختران فراری شده است؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ مدیرعامل ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: «وقتی می‌گوییم هر اتفاقی در کیوسک‌ها می‌افتد یعنی به معنی واقعی کلمه، هر اتفاقی در آن می‌افتد. طبیعی است وقتی یک محل بی‌نظارت در کنار خیابان باشد و کسی به آن کاری نداشته باشد جای وسوسه انگیزی برای هر کاری خواهد شد.»

به گزارش خبرآنلاین، حمیدرضا تحصیلی در پاسخ به سوال «روزنامه‌ها بارها نوشته‌اند بعضی کیوسک‌ها تبدیل به مرکز توزیع مواد مخدر و حتی خوابگاه دختران فراری شده است. چرا شهرداری در این باره ایستاده و تماشا می‌کند؟» به «خبرآنلاین» گفته است: «وقتی می‌گوییم هر اتفاقی در کیوسک‌ها می افتد یعنی به معنی واقعی کلمه، هر اتفاقی در آن می‌افتد. طبیعی است وقتی یک محل بی‌نظارت در کنار خیابان باشد و کسی به آن کاری نداشته باشد جای وسوسه‌انگیزی برای هر کاری خواهد شد. در سال‌های گذشته بازرسی کل کشور و دادستانی به شهردار تهران نامه نوشته‌اند که چرا هر چیزی در این کیوسک‌ها فروخته می‌شود و هیچ نظارتی در آن نیست. چرا این اعداد و ارقام کرایه و سرقفلی در آنجا جابجا می‌شود. نامه‌ها چند سال پیش آمد و شهرداری را خطاب قرار داد. در این دوره قرار گذاشتیم شهرداری در این مسئله ورود جدی کند. واقعیت این است بهره‌برداران کیوسک‌ها آدم‌های قدرتمندی هستند، حاشیه امن برای خود درست کردند و ارتباطات قوی دارند و خیلی سخت می‌شود به سمت آنها رفت.»