گاز محسنی‌ اژه‌ای بر کتف سحرخیز

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️مریم ابراهیم زاده

در سال ۸۳ و در جلسه هییٔت نظارت بر مطبوعات زمانی که محسنی اژه ای ریاست دادگاه ویژه روحانیت(نماینده قوه قضاییه در هییٔت نظارت) را برعهده داشت با عیسی سحرخیز(نماینده مدیران مسوول جراید) در خلال بررسی یک پرونده جروبحث می کنند! جروبحثی که نهایتاً منجر به عصبانیت اژه ای شده و او قندان دم دستش را به سوی سحرخیز پرتاب می کند.

شاهدان جلسه می گویند که اژه ای به این کار هم اکتفا نمی کند بلکه از جای خود بلند می شود و با قندان دیگری در دست به طرف آقای سحرخیز می رود و قندان را برسرش می کوبد. سحرخیز می کوشد با نگه داشتن محسنی اژه ای، مانع ضربات بعدی شود، اما اژه ای شانه چپ عیسی سحرخیز را گاز می گیرد و پیراهنش را پاره می کند! پس از این جریان عیسی سحرخیز با ظاهری آشفته، ژولیده و خونین در بیرون ساختمان پیراهن خود را بالا می زند تا خبرنگاران از نقش گاز اژه‌ای بر کتفش عکس بردارند و سپس به پزشک قانونی می رود تا آثار ضرب و جرح را ثبت کند.

این روایت توسط محمد صحفی معاون وقت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد در گفتگویی با ایرنا تایید شده است!

چنین موجود فاقد تعادل روانی ای را رهبر منصوب کرده اند بر ریاست قوه ای که سلامت و صحت عملکرد آن ضامن سلامت اجتماعی است.

درست مثل انتصاب یک قاتل بر ریاست قوه مجریه با توسل به انواع و اقسام حیله های پیش، حین، و پسا انتخاباتی.