گاندو کپی دست هزارم جیمزباند

مهرداد شاکری

سریال گاندو پیش از آنکه یک سریال پلیسی امنیتی باشد کپی دست هزارم فیلمهای جیمزباند دهه ۹۰ میلادی است و قبل از آنکه اقتدار نیروهای امنیتی را نشان دهد بیشتر شبیه به یک شوخی زننده به نظر می رسد که جامعه غرب و مدرنیته را به سخره گرفته است و دانش آموختگان ایرانی در دانشگاه های دنیا را جاسوس سیستم های امنیتی عنوان می کند و اوج عملکرد سیستم اطلاعاتی را هک کردن صفحه اینستاگرام متهمان امنیتی و کار گذاشتن دوربین و شنود در منزل شهروندان ایرانی معرفی میکند
گاندو با به حاشیه راندن فساد مقامات اصلی در جمهوری اسلامی همه فسادها را به آقازاده ها ربط می دهد و آقازادگی را آفت نظام معرفی می کند
گاندو اما از یک جهت قابل تامل می باشد
استفاده از نرم افزارهای چینی و روسی در تشخیص هویت افراد و نفوذ به رایانه ها و سیستم های شهروندان ایرانی با نرم افزارهای خارجی
گاندو پیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد سریالی ست تخیلی و حاصل رویاهای کودکانه کارگردان و سازندگان این سریال