گران شدن بنزین؛ حذف روحانی و دست و پا های جناه اصول گرا

  • حامد تقوی

گران شدن بنزین برگ دیگری از استراتژی قربانی کردن مردم و فشار حداکثری ناکارآمدی حکومت در ایجاد آسایش عمومی‌ست. سهمیه بندی بنزین در اولین رو دررویی شاید بتواند جوابی به کاهش شدید صادرات نفت تلقی شود ، اما مخاطبان دیگری هم دارد که در چند روز گذشته ی سخنرانی های آقای روحانی نشانه‌های خود را نشان داد. سیستم قضایی کشثر و به دنباله آن مبارزه نا کار آمد با فساد ساختاری در حالی دولت را نشانه گرفته است که به نوعی شاید بتوان گفت حکومت دارد از دورن خود یکبار دیگر و برای اعتمیان خاطر خود برای چپاول راحتتر، پاکسازی میکند. جناه اصلاح طلب از ریزش حداکثری خود در میان مردم به خوبی آگاه است و رفته رفته به دایره این جمعیت اضافه تر خواهد شد. از همین رو جناه اصول گرا فرصت پیش آمده را برای محبوبیت اجتماعی دست و پا میکند، در حالی که نمی داند مردم از وجود آنها بیش از پیش آرزده هستند و محاکمه آنان را انتظار میکشند.