گردش به شرق، با چراغ خاموش و بدون توضیح

شنیده ها

انتشار گزاره‌برگ وزارت خارجه درباره سند برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین ، اگرچه برخی نقاط مبهم را روشن کرد؛ اما همچنان بعضی نکات پیرامون این برنامه پابرجاست:

۱. چندین سال است که بنظر می‌رسد راهبرد گردش به شرق از طرف نظام دنبال می‌شود اما تاکنون هیچ اخبار رسمی و قابل توجهی در رسانه‌ها در این باره منتشر نشده است و هرچه شنیده‌ایم، خبرهای غیر رسمی بوده است. آیا قرار نیست درباره این تصمیم توضیحی به مردم داده شود؟ آیا نباید مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور دراین‌باره قانع شوند؟

۲. نام علی لاریجانی، مشاور رهبری ، بارها در این ایام شنیده شد. اما هیچوقت از سوی بیت رهبری توضیحی درباره نقش و جایگاه لاریجانی در این برنامه داده نشد. بیت رهبری که باید نماد و الگوی شفافیت باشد، چرا نسبت به چنین موضوع مهمی چراغ‌خاموش عمل می‌کند و حاضر نیست بگوید علی لاریجانی چه‌کاره است؟

۳. اگر به جای نامحرم دانستن مردم، با صراحت و صداقت درباره این برنامه با مردم صحبت می‌شد روابط میان مردم و نظام این گونه نمی شد و بی اعتمادی مردم به مسئولان و نظام تا این حد افزایش نمی یافت.