گرم کردن بازار انتصابات

  • حامد تقوی

با نزدیک شدن به انتخابات -هر دو سال یکبار- چه انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات مجلس؛ نظام جمهوری اسلامی به چه کنم های عجیبی می افتد. از وعده های دروغین و توخالی؛ تا ظاهرسازی های احمقانه.

از عفو بخشی از زندانیان تا وعده برای بهبود شرایط معیشتی و ارائه آمارهای دروغین و تقلبی.

بعد از تظاهرات گسترده دی ماه ۹۶ ؛ و انتحان چند باره ی جناه های سیاسی مختلف نظام، این یاس از حکومت تشدید شده است.

حالا هم در سال ۹۸ با فشار بی امان گرانی و سرکوب و اختلاس و فساد ، این سیاست ها بیشتر از قبل نمایان شده است اما چون دست حاکمان برای عده‌ی کثیری از مردم بر ملا شده، در واقع میتوان گفت مردم دیگر فریب نمایش مضحک نامزدهای دست چین‌شده ‌ی انتخاباتی را نخواهد خورد. آنها خوب میدانند که هر چه بیشتر دست و پا بزنند بیشتر فرو خواند رفت.