گزارشی از آخرین وضعیت سپیده قلیان و امیرحسین محمدی فر

پایگاه خبری / تحلیلی نگام “سپیده قلیان”, فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین که روز گشذته در پی وخامت حال و ضعف جسمانی در نهمین روز از اعتصاب غذا به بیمارستان ستاری قرچک ورامین اعزام شده بود پس از بستری در CCU و نصب اکسیژن نازال پس از کسب هوشیاری کامل در پی امتناع از ادامه درمان از این مرکز درمانی به زندان بازگردانده شد. “امیرحسین محمدی فر”, فعال رسانه ای و از اعضای هیئت تحریریه نشریه گام محبوس در بند ۴ زندان اوین در حالی بیست و نهمین روز از اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت که بیش از ۱۱ کیلو از وزن خود را در پی اعتصاب غذا از دست داده و بر حسب آزمایشهای پزشکی در بهداری زندان اوین روند نزولی کاهش پلاکتهای خون در این فعال رسانه ای همچنان ادادمه دارد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۱۰ مردادماه ۱۳۹۸, “سپیده قلیان”, فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین که روز گذشته و در نهمین روز از اعتصاب غذای خود در پی ضعف جسمانی شدید, بی حالی و سرگیجه به بیمارستان ستاری قرچک ورامین اعزام شده بود پس از بستری در بخش CCU این بیمارستان و نصب اکسیژن نازال و بدست اوردن سطح هوشیاری کامل از ادامه درمان امتناع کرد و با رضایت شخصی خودش از این مرکز درمانی ترخیص و به بند زنان زندان قرچک در ورامین بازگردانده شد. “امیر حسین محمدی فر”, هم پرونده ای “سپیده قلیان” و فعال رسانه ای محبوس در بند ۴ زندان اوین پس از گشذت ۲۹ روز از اعتصاب غذا بیش از ۱۱ کیلوگرم از وزن خود را از دست داده و در حال حاضر وزن وی به ۵۴ کیلوگرم رسیده است. 

براساس این گزارش و بنقل از مهدی قلیان برادر سپیده قلیان که با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام خبر بازگرداندن خواهرش به زندان قرچک نوشته بود; “سپیده قلیان” در حالی که نهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را در بند زنان زندان قرچک ورامین پشت سر می گذاشت در پی ضعف جسمانی شدید, بیحالی, و سرگیجه به دلیل رفتار نامناسب مسئولین بهداری زندان قرچک با این فعال مدنی در بند حاضر به مراجعه به بهداری زندان نشد و در پی تداوم امتناع از مراجعه به بهداری در پی کاهش علائم حیاتی و افزایش ضعف جسمانی و اطلاع رسانی هم بندی های وی به مسئولان زندان قرچک بصورت اورژانسی و بدون اطلاع رسانی به خانواده این فعال مدنی وی را به بیمارستان ستاری قرچک ورامین اعزام کرده بودند و پس از اطلاع خانواده سپیده قلیان و پیگیری از اینکه فرزندشان در کدام بیمارستان بستری است پس مراجعه به بیمارستانهای مختلف در منطقه قرچک ورامین در نهایت سپیده قلیان را در بخش CCU و در حالی که اکسیژن نازال به وی نصب یبود پیدا کردند و پس از انجام مراحل اولیه بازیابی وی پس از کسب هوشیاری سپیده قلیان در پی رضایت وی از ادامه درمان  به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۹ مردادماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی انتقال “سپیده قلیان”, فعال مدنی به بیمارستان را اطلاع رسانی کرده بود. 

همچنین “امیرحسین محمدی فر”, فعال رسانه ای و عضو هیئت تحریریه نشریه گام که از تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸, در اعتراض به محرومیت از عدم قبول وثیقه از سوی “محمد مقیسه”, قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و همچنین ممانعت از اعزام ساناز الهیاری همسرش به مرکز درمانی خارج از زندان دست به اعتصاب غذا زده است در حالی بیست نهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر میگذارد که بیش از ۱۱ کیلوگرم از وزن خود را از دست داده و وزن وی به ۵۴ کیلوگرم رسیده و با توجه به آزمایشات بهداری زندان اوین روند نزولی کاهش پلاکت های خونی وی همچنان ادامه دارد و در اثر افت الکترولیتهای خونی وی باعث کاهش ضربان قلب وی شده و امیرحسین محمدی فر در حال حاضر قادر به راه رفتن به تنهائی نیست. 

امیرحسین محمدی فر و ساناز الهیاری در حالی دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند که پیش از این و در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸, امیرحسین محمدی فر در نامه ای خطاب به “محمد مقیسه” رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و “باقری” رئیس اندرزگاه ۴ زندان اوین اعلام کرده بود که در صورت عدم توجه یا مرتفع نکردن خواسته آنها از تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸ دست به اعتصاب غذا خواهند زد. 

در متن نامه منتشره از سوی امیرحسین محمدی فر که حقوق بشر در ایران پیش و در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸ در گزارشی آن را منتشر کرده بود وی ضمن تاکید بر بلاتکلیفی علیرغم گذشت ۶ ماه از تاریخ بازداشت خودش به همراه همسرش, ساناز الهیاری و از سوی دیگر گذشت بیش از ۵ ماه از اتمام مراحل بازجوئی و تحقیقات پرونده بدون در نظر گرفتن قرار وثیقه صادره و ممانعت از تودیع  وثیقه از سوی “محمد مقیسه” رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با توجه به مکاتبات گسترده خانوادههای آنها و امیرحسین محمدی فر به همراه همسرش ساناز الهیاری داشتند اما هیچگاه پاسخ مشخصی به آنها داده نشد. 

در بخش دیگری از این نامه دلیل دوم امیر حسین محمدی فر از اعلام اعتصاب غذا تداوم محرومیت همسرش ساناز الهیاری از دسترسی به خدمات پزشکی به دلیل بیماریهایی که در اثر امساک و یا نخوردن غذای جامد در زندان به آن مبتلا شدند از دسترسی به خدمات پزشکی و درمان تحت نظر پزشک متخصص بود و خواستار این شده بود با قبول تودیع وثیقه صادره از  سوی “محمد مقیسه” قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, زمینه آزادی موقت آنها تا اتمام مراحل دادرسی را فراهم سازد و بدین وسیله ساناز الهیاری هم بتواند برای درمان بیماریهای خود اقدام کند. 

 “سپیده قلیان”, ۳ روز پیش و در حالی که هفتمین روز اعتصاب غذا را پشت سر می گذاشت توسط یک زندانی غیرسیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.