گزارشی از وضعیت محمد کریمی, فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین

پایگاه خبری / تحلیلی نگام“محمد کریمی”, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین از مرداد ماه ۱۳۹۸, در این زندان در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۱ ساله خود میباشد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, “محمد کریمی”, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۱ ساله خود که پیش از این توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, مورد تائید قرار گرفت می باشد. 

دلیل محکومیت “محمد کریمی”, به تحمل حبس تعزیری مشارکت وی در تجمع اعتراض در مهر ماه سال ۱۳۹۵ در تهران در مقابل ساختمان مجلس بود که این فعال مدنی بدلیل دست گرفت پلاکاردی اعتراضی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه و تکمیل مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

با آغاز روند دادرسی بر پرونده “محمد کریمی”, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, عینا مورد تائید قرار گرفت. 

پس از ارجاع پرونده “محمد کریمی”,  دایره اجرای احکام این فعال مدنی در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۸, جهت اجرای محکومیت حبس ۱ ساله خود بازداشت شد و در حال حاضر در اندرزگاه ۸ زندان اوین در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۱ ساله اش می باشد. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.