گزارش اتاق نگام در کلاب هاوس ؛ کدام یک حاکمیت کشور را در اختیار دارند ؟ سپاه یا روحانیت ؟ / سپاه سپرمدافع روحانیت است/ روحانیت به جنایات سپاه مشروعیت می بخشد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر ادامه برگزاری اتاق های نگام در کلاب هاوس ، نشست پنج ساعته ای تحت عنوان : کدام یک حاکمیت کشور را در اختیار دارند،سپاه یا روحانیت در ادامه جلسه قبل برگزار شد که با استقبال خوب مخاطبان نگام روبرو شد.

سید احمد شمس ، علی اکبر موسوی خوئینی ، محمد فومنی ، مهدی ترابی ، هژبر ، علیرضا عصاره ، احمد مصدق ، علیرضا شهابی نژاد ، میثم بازیاری ، علی عبدی ، خانم مریم حقیقت ،خانم سیمونه ، خانم بروجردی ، خانم فاطمه و … به اظهار نظر در این مورد پرداختند و بحث های چالشی بسیار مهمی مطرح گردید.

در ادامه اهم مواردی که در این نشست مورد اشاره واقع را می آوریم :

علی اکبر موسوی خوئینی نماینده مجلس ششم در این زمینه گفت: فرق است بین سردار سلیمانی با سلامی یا حاجی زاده که حتی شرافت این را ندارد که پس از فاجعه سرنگونی از هواپیما از سمت خود کناره گیری نکرد.

وی مدعی شد : کشور در اختیار مجتبی خامنه ای و نهاد امنیتی حامی وی است

وی ادامه داد :روز سیاه مجلس دیروز بود که قالیباف را مجبور به تن دادن به طرح صیانت از فضای مجازی کردند وسازمان اطلاعات سپاه و خامنه ای پشت این طرح بودند.

وی افزود: حاکمیت تبدیل به یک گروه مافیای قدرتمند شده که صرفا به منافع اقتصادی خود فکر میکند و سردار سلامی واکسن نورا با قیمت ۳۰دلار به وزارت بهداشت فروخته. ۶ برابر قیمت جهانی نسبت به واکسن های ایمن خارجی

افشاگری فرزند یکی از سرداران سپاه: اسراییل و انگلیس در درون سپاه و دستگاه های امنیتی جواسیس بسیاری دارند و دستگاه امنیتی کشور توسط موساد هدایت میشود و سران سپاه بارها در جلسات خصوصی به این نکته اعتراف کرده اند.وی افزود سپاه سپر مدافع روحانیت است.

یکی دیگر از شرکت کنندگان در اتاق در مورد روحانیت گفت:روحانیت لایه لایه است و با توجه به خواست حاکمیت در مناصبی که مورد نیاز است به کارگمارده می شوند
سکوت اکثریت روحانیت غیرحکومتی است که خامنه ای را خامنه ای کرده است و کشور را به این وضع فلاکت باردچار نموده است.

اینان برای دفاع از دین هم ابزاری نگاه میکنند و صرفا دین را بازیچه ای را برای حفظ قدرت خود قرار داده اند.

وی در مورد سپاه هم عقیده دارد سپاه بدون حمایت حاکمیت هیچ گاه تا بدین حد قدرتمند نمیشد

یکی دیگر از شرکت کنندگان در اتاق نیز گفت:سپاه به پشتوانه اعتقادات مذهبی دست به جنایت خارج از مرزها و در داخل کشور می زنند

وظیفه روحانیت مشروعیت بخشی به اقدامات سپاه است.

از حکومتی که هواپیما را ساقط میکند و سه روز همه دنیا را مورد تمسخر قرار قرار میدهد و پاسخگوی جنایت های خود نیست هیچ فکت و سندی برای محکومیتش در دسترس عموم نیست پس از هم برای جنایات سپاه فکت و سند مطالبه نکنیم

سیداحمد شمس عقیده دارد بخش اعظمی از روحانیون غیرحکومتی در جامعه وجود دارند که به اشتباه مورد بازخواست قرار می گیرند و مردم در کوچه و خیابان به آنها اهانت می کنند

یکی از شرکت کنندگان معتقد است حاکمیت کشور نه در اختیار سپاه است و نه در اختیار روحانیت و هر دوی این گروه ابزاری هستند در دست دیگری.

وی معتقد است حاکمیت در اختیار فرقه حزب الله است و این ها هم از جایی دیگر کنترل و اداره می شوند. و در طی دو سه سال اخیر سپاه رو به تضعیف است و عملا از جایی دیگر کنترل می شود.فرقه ضاله حزب الله اختیار کل کشور را در دست دارد و این فرقه با حزب اللهی های واقعی فرق دارند و در تضاد هستند

شخص دیگری نیز همه اختیار کشور را در دست علی خامنه ای می داند که روحانیت و سپاه از بازوهای اصلی وی برای اداره کشور هستند.

نقش شورای نگهبان در پیشبرد اهداف حاکمیت متمایز میباشد و عملکرد این شورا به چارت بندی های حاکمیتی منجر میشود که این شورا تمام و کمال در سیطره قدرت علی خامنه ای قرار دارد.

محمد فومنی معتقد است اگر سپاه نبود الان داعش در خانه همه ایرانیان حضور داشت،محمدفومنی معتقد است هر چه داریم از برکت سپاه و روحانیت است.

سید احمد شمس در جواب محمد فومنی گفت انگار شما از جایی هدایت میشوید که واقعیات را وارونه جلوه دهید و چشمتان را بر تن فروشی زنان و دخترانمان در داخل و خارج از کشور بسته اید.

سیداحمد شمس گفت خبر محرمانه و موثقی داریم مبنی بر ارتباط سرداران سپاه با پنتاگون و مذاکرات پشت پرده این افراد برای کودتا و عبور از جمهوری اسلامی که سالها قبل توسط دکتر هوشنگ امیر احمدی شخصا در جریان این دیدارها و متن مذاکرات قرار گرفتم و بحث کودتای سپاه هنوز هم توسط جریان آبان پیگیری می گردد

بخش هایی از صحبت های مهم آقای موسوی خوئینی ها:

ارتش و نیروهای نظامی دیگر در ایران در مقابل سپاه توان ایستادگی را ندارند و عملا این نیروها بازوهای سپاه هستند.

سپاه بر خلاف تصور عموم فاقد یکدستی لازم است

اپوزیسیون هیچگاه نگاه و شناخت درستی نسبت به سپاه ندارد

در انتخابات سال ۷۶ در شهرک شهید محلاتی سپاه در تهران آرای آقای خاتمی رای اول را آورد

سپاه فعلی از نظر یکی از شرکت کنندگان توان اجرای کودتا راندارد. اما در زمان سردار سلیمانی این کودتا عملی بود،وی عقیده دارد حذف سردار سلیمانی توسط تیم مجتبی خامنه ای و با دستور وی توسط امریکا اتفاق افتاد

با توجه به استقبال شرکت کنندگان از این نشست که نزدیک به ۵ ساعت ادامه داشت از طرف اتاق نگام مقرر گردید در صورت موافقت اکثریت نشست های بعدی نیز پیرامون همین موضوع یا موضوعات مشابه با اطلاع رسانی مناسب برگزار گردد.