گزارش رد صلاحیت درباره مسعود پزشکیان

شنیده ها

گویا گزارش اطلاعاتی ناجا درباره مسعود پزشکیان عامل اصلی رد صلاحیت وی بوده است.

گزارش ناجا حول ۳ محور بوده است : این گزارش شامل تمرکز وی بر مسئله قومیت‌ ترک و پان ترکسیم ، نقش وی در ماجراهای سال ۸۸ و اعلام حمایت رسمی از رهبران جنبش سبز در یک نطق پیش از دستور خود ، و همچنین عدم مدیر و مدبر بودن وی تنظیم و در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است.

پزشکیان گفته بود که من می‌خواهم دولت سوم خاتمی را تشکیل دهم.