تدوین گزارش کمیسیون برجام مجلس در سپاه

بعد از قرائت گزارش کاملا یکسویه وسیاسی کمیسیون ویژه برجام در مجلس و افشاگری چند تن از نمایندگان عضو این کمیسیون مبنی بر اینکه این گزارش در خارج از کمیسیون مجلس تصویب شده یک منبع موثق خبر داد که گزارش کمیسیون ویزه در نهاد های امنیتی سپاه تهیه و تدوین شده است.
به گزارش نگام، بنا بر گفته این منبع موثق از چندی قبل یکی از نهاد های امنیتی سپاه پاسداران مشغول بررسی متن توافق نامه ایران با ۵+۱ بوده تا تا با تهیه گزارشی آن را به عنوان گزارش کمیسیون برجام به افکار عمومی ارائه کند و با سیاه نمایی توافق هسته ای را توافقی برای تسلیم ایران در مقابل آمریکا و غرب قلمداد کند.
یکی از کسانی که در تهیه این گزارش نقش داشته است مهدی مهمدی نام دارد. وی که عنصر اطلاعاتی سپاه است پیش از این عضو دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی بوده و در دوران سعید جلیلی از اعضاء تیم مذاکره کننده با ۵+۱ بود.
همچنین گفته می شود وی بازجویی از تعدادی از روزنامه نگاران را که توسط نهاد های امنیتی بازداشت شده بودند به عهده داشته است.