گزینه اصلی وزارت ارشاد چه کسی است؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات، محمد حسینی وزیر سابق ارشاد و محمد مهدی اسماعیلی به عنوان سه گزینه وزارت ارشاد دولت آقای رئیسی نام برده می‌شوند.

میان این گزینه‌ها از محمد اسماعیلی به عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت ارشاد نام برده می‌شود که دارای سوابقی همچون معاون فرهنگی مرکزبررسی‌های استراتژیک ریاست جمهور ی دولت نهم، مدیرکل نظارت سیمای صدا و سیما، نماینده سازمان صدا و سیما در شورا ی هنر، دبیر شورای تحقیقات سازمان صدا و سیما، عضو شورای پژوهشی مرکزموسیقی صدا و سیما، معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، معاون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی استانداری اصفهان می‌باشد.

از وی به عنوان افراد خوش‌نام و کارآمد جبهه انقلاب نام برده می‌شود‌.