گزینه اصلی وزارت اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی مشخص شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

آنطور که برخی از منابع خبری ادعا کرده اند ، سید اسماعیل خطیب گزینه مورد نظر رئیسی برای وزارت اطلاعات است و به مجلس معرفی خواهد شد.

سید اسماعیل خطیب مدتی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را برعهده داشته است.

وی هم چنین در زمان تولیت ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی ، دستیار ویژه تولیت و مدیرکل حراست آستان قدس رضوی را نیز عهده دار بوده است.