گزینه اصولگرایان برای شهرداری تهران کیست؟

شنیده ها

اخبار متعددی در خصوص شهردار آینده تهران به گوش می‌رسد، اما بر اساس شنیده‌ها گزینه‌های موجود در نهایت۳-۴ نفر بیشتر نیست.

بر اساس شنیده‌ها از رستم قاسمی، محسن پیرهادی و پژمان پشم‌چی زاده گزینه اصلی اصولگرایان برای شهرداری تهران عنوان می‌شود. هرچند مازیار حسینی هم جزو گزینه‌ها نام برده می‌شد اما در صفحه شخصی خود این موضوع را باب میل خود نداسته است.

البته چمران در این خصوص گفته است: در مورد شهردار آینده باید شورا و همه اعضا با هم تصمیم بگیرند. قطعا از این به بعد باید به این موضوع فکر کنیم. تا به‌حال به آن فکر نکردیم و دلیلی هم نداشت فکر کنیم چرا که تکلیف اعضای شورا مشخص نبود و از اسامی هم نمی خواستیم سوء استفاده کنیم