گزینه بایدن برای ریاست سیا:ارزیابی اطلاعاتی مربوط به ایران را به صراحت در اختیار مقام‌ها قرار می‌دهم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری آمریکا برای ریاست سیا، گفت که در صورتی که صلاحیت وی برای تصدی این سمت تأیید شود، متعهد است که ارزیابی اطلاعاتی مربوط به ایران را به صراحت در اختیار مقام‌ها قرار دهد.

به گزارش ایلنا، «ویلیام برنز» گزینه پیشنهادی «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا برای ریاست سیا، گفت که در صورتی که صلاحیت وی برای تصدی این سمت تأیید شود، متعهد است که ارزیابی اطلاعاتی مربوط به ایران را به صراحت در اختیار مقام‌ها قرار دهد.

وی که در نشست بررسی صلاحیت خود در کمیته اطلاعات سنا، صحبت می‌کرد، گفت که طی سال‌های طولانی فعالیت خود آموخته است که چنانچه اطلاعات خوب، با صداقت ارائه شود، نخستین خط دفاعی آمریکا خواهند بود.

برنز افزود که کارشناسان اطلاعاتی باید آنچه سیاستمداران لازم است بدانند را به آنها بگویند، حتی اگر نخواهند بشنوند.

وی گفت که در صورت تایید صلاحیت برای تصدی ریاست سنا، ارزیابی‌های اطلاعاتی مربوط به ایران را به صراحت ارائه می‌دهد.