گسترش اقتصاد تعاونی ، لازمه توسعه جامعه مدنی

 

 

راه سبز امید

 

 

اقتصاد تعاونی در کشور ما به خاطر مداخله مدیران دولتی

و زد و بندهای پشت پرده آن ها با هیات مدیره تعاونی ها

تا به حال خصوصا پس از انقلاب

امتحان بدی پس داده

و اسمش بد در رفته

ولی در ماهیتش چیز بدی نیست

و در کشورهای پیشرفته موفق بوده

و کارنامه درخشانی داشته

و در صورت اجرای صحیح می تواند جایگزین خوبی

برای اقتصاد فاسد و رانت خوار دولتی

و نیز اقتصاد زالو صفت سرمایه داری و بورژوازی دلال و تجاری باشد

اقتصاد تعاونی به معنای روی هم گذاشتن سرمایه های کوچک اعضا

و ایجاد یک سرمایه نسبتا بزرگ

و به کار گیری آن در جهت فعالیتهای تولیدی

یا تولید به مصرف یا دانش بنیان است

که منافع آن بین همه سهامداران با توجه به میزان سهامشان تقسیم می شود

یکی از جمله فعالیت های جامعه مدنی در جهت اصلاحات سیاسی از پایین به بالا

می تواند گسترش اقتصاد تعاونی باشد

از دل هر گروه مجازی در رسانه های اجتماعی

که اقوام و دوستان و آشنایان و همکاران و همفکران را به هم پیوند می دهد

می تواند یک شرکت تعاونی بیرون بیاید

که هم کمک به اقتصاد خانواده ها و منافع فردی اعضا است

و هم در راستای توسعه اقتصاد ملی و تحکیم جامعه مدنی و پیشبرد پروسه اصلاحات.

طبیعی است وقتی افراد به لحاظ اقتصادی توانمند و بی نیاز شوند

به لحاظ مواضع سیاسی و فکری نیز آزاد و مستقل از حکومت می شوند

و ترس هایشان فرو می ریزد و روی پای خود می ایستند

ترس از دست دادن مقام و موقعیت شغلی و درآمد و بی روزی شدن

ترس هایی است که انسانها را به سکوت و ذلت و بی تفاوتی

در برابر تحولات سیاسی و اجتماعی فرا می خواند.

به این لحاظ توسعه اقتصادی پیش نیاز توسعه سیاسی است.

تا شهروندان به لحاظ اقتصادی توانمند و مستقل نشوند

به لحاظ سیاسی و فکری هم نمی توانند مستقل شوند

و پیرو و تابع حکومت استبدادی

و یا در برابر آن ساکت و منفعل خواهند ماند

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما