گسترش فعالیت های سایبری قالیباف با نظارت محمود رضوی این بار با استخدام هکر متخصص تخلیه حساب های بانکی

خبرهای موثق حکایت از گسترش فعالیت های سایبری قالیباف با نظارت محمود رضوی دارد.

بر اساس این خبر محمود رضوی موظف شده برای تاثیرگذاری بیشتر قالیباف در فضای مجازی و پیروزی قطعی او در انتخابات آتی ریاست جمهوری از تمامی توانمندی خود و سایر همراهان قالیباف و نیز سازمان اطلاعات سپاه بهره بگیرد.

شنیده ها حکایت از آن دارد که محمود رضوی از یاران قالیباف در حال جمع آوری هکرهای ناشناس از زاهدان و اصفهان و تبریز و اسکان این هکرهای نوجوان و جوان در تهران می باشد.

جالب آن که عمده فعالیت این گروه هکری پیش از این تخلیه حساب های بانکی بوده است.

پیش تر اخباری موثق مبنی بر تامین مالی برخی از اعضای نفوذی سازمان اطلاعات سپاه در میان اپوزوسیون خارج از کشور توسط محمود رضوی شنیده شده بود .

رضوی با هماهنگی سازمان اطلاعات سپاه ، ماهیانه مبالغی از طریق صرافی های مرتبط با ساس در دوبی و دیگر کشورهای همسایه برای اعضای نفوذی سازمان اطلاعات سپاه در خارج از کشور ارسال می کند.

گویا استخدام این هکرها هم توسط رضوی ، بی ارتباط با تامین منابع مالی ستاد قالیباف و نیز تداوم ارسال کمک های مالی برای نفوذی های ساس در اپوزوسیون خارج از کشور نمی باشد.