گفتگوی تازه یعنی پایان برجام

✍🏿یدالله اسلامی

گفتگوی تازه دوباره درباره برجامی تازه و با وارد کردن موادی تازه به برجام به معنای پایان پذیرفتن برجام است .

و هر چه که باشد دیگر بر جام نیست

این نکته ای است که ایران به دلایل گوناگون نمی تواند با آن موافقت کند .

پذیرش برجامی تازه یعنی گفتگوی طولانی وبدون دستیابی به نتیجه .

با توجه به همه آن چه پس از خروج ترامپ از برجام رخ داده است .

مواردی که هم اکنون مورد بحث است در دوران گفتگوی ایران و آمریکا و اروپا نیز وجود داشته است

و برای موفقیت در برجام از دستور کار خارج شده اند .

برجام ۲ و۳ که از ان سخن گفته می شد یعنی پرداختن به سایر موارد پس از برجام .

که با برخی سیاست ها در ایران امکان پرداختن به آن فراهم نشد .

اقای بایدن پیشتر گفته بود که نخست برگشت به برجام و سپس پرداختن به سایر موضوعات در دستور کار است .

این نکته ای است که عربستان وامارات و بحرین و اسرائیل با آن روی خوش نشان نداده اند .

برخی اقدامات در ایران همانند مصوبه مجلس و پس از ان اعدام روح الله زم شرایط را دشوارتر کرده است

و آقای بایدن هم شاید به همان سادگی نتواند برگشت به برجام ولغو تحریم هارا اجرایی کند .

این امر خواست تندروهای هر دو طرف ماجراست .