گفتگوی تلفنی آکار و الشمری

پایگاه خبری / تحلیلی نگامخلوصی آکار با حسن علی الشمری وزیر دفاع عراق گفتگوی تلفنی انجام داد

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه با حسن علی الشمری وزیر دفاع ملی عراق پیرامون موضوعات دفاعی و امنیتی بحث و تبادل نظرهایی بعمل آورد. 

خلوصی آکار با حسن علی الشمری وزیر دفاع عراق گفتگوی تلفنی انجام داد. 

بموجب بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه ، دو وزیر پیرامون موضوعات منطقه ایی و دفاعی و در راس سوریه مذاکره کردند.